Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

Thien Tech

Chi tiết về Elasticsearch (ES)

Các công ty lớn đang sử dụng

 • Wikimedia
 • athenahealth
 • Adobe Systems
 • Facebook
 • StumbleUpon Mozilla,
 • Amadeus IT Group
 • Quora
 • Foursquare
 • Etsy
 • SoundCloud
 • GitHub
 • FDA
 • CERN
 • Stack Exchange
 • Center for Open Science
 • Reverb
 • Netflix
 • Pixabay
 • Motili
 • Sophos
 • Slurm Workload Manager

Tại sao nên sử dụng Elasticsearch?

Tại sao phải dùng ES trong khi tìm kiếm văn bản có thể sử dụng câu lệnh LIKE SQL cũng được?

Nếu search bằng truy vấn LIKE “%one%” thì kết quả sẽ chỉ cần chứa “one” là ra. Ví dụ: “phone”, “zone”, “money”, “alone” … nói chung sẽ là 1 list kết quả không mong muốn.

Còn search bằng ES thì gõ “one” sẽ chỉ có “one” được trả về mà thôi. Truy vấn LIKE không thể truy vấn từ có dấu. Ví dụ: từ khoá có dấu là “có”, nếu truy vấn LIKE chỉ gõ “co” thì sẽ không trả về được chính xác kết quả Về Perfomance thì ES sẽ là tốt hơn, truy vấn LIKE sẽ tìm kiếm đơn thuần toàn văn bản không sử dụng index, nghĩa là tập dữ liệu càng lớn thì tìm kiếm càng lâu, trong khi ES lại “đánh index” cho các trường được chọn để tìm kiếm.

 

Related Posts